Na dan: 13.01.2023.

Uvjeti korištenja

1.1 Cjelokupan sadržaj objavljen na stranici Koncept Mažar isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja U.O. Koncept Mažar ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu U.O. Koncept Mažar ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj blog/portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. 

1.2 Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

1.3 Informacije koje U.O. Koncept Mažar objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. U.O. Koncept Mažar može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.

2.1 U.O. Koncept Mažar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovog portala, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovog portala, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovog portala. 

2.2 Ovaj portal sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. U.O. Koncept Mažar nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. 

3.1 Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

3.2 Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranice Koncept Mažar, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa u tvrtkinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja U.O. Koncept Mažar Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovom portalu smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

3.3 U.O. Koncept Mažar kao voditelj zbirke osobnih podataka korisnika Koncept Mažar , te štiti privatnost korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podaci dobiveni od korisnika tijekom korištenja portala koriste se u dobroj namjeri, ne obrađuju se i ne dostavljaju trećoj strani.  Voditelj zbirke se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojem slučaju privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

ZAPOČNIMO PUTAVANJE…

Saznajmo kako je raditi zajedno i stvoriti nešto značajno!