fashion photography

žanr fotografije koji je posvećen prikazivanju odjeće i drugih modnih predmeta

Fashion is like eating; You shouldn’t stick to the same menu.

Kenzo Takada
  • Share: